MEDLEMSKAP MED 12 MÅNEDER BINDINGSTID

Ordinær avtale
Pris: 445,- per måned de første 9 måneder, deretter 395,- per måned.

Rabattkode 1 (student, pensjonist, ufør, fam.medl nr 2, bedriftstilbud)
Pris: 395,- per måned de første 9 måneder, deretter 345,- per måned.

Rabattkode 2 (familiemedlem nr 3, 4, 5)
Pris: 395,- per måned de første 9 måneder, deretter 345,- per måned.

NB! Ved en utmelding og ny innmelding begynner man på nye 9 måneder med høyere månedspris.
Familierabatt gjelder de som bor i samme husstand.
Bedriftstilbud gjelder hvis 20% eller mer av de ansatte er medlemmer.

MEDLEMSKAP MED 6 MÅNEDER BINDINGSTID

Pris er 545,- per mnd

MEDLEMSKAP MED 1 MÅNED BINDINGSTID/ KJØP AV ENKELTMÅNEDER:

Pris 645,- per mnd

HELGETRENING

Dette er et tilbud som kun gjelder borteboende studenter eller ukependlere. Dokumentasjon på dette må fremvises. Du vil da kunne ha tilgang til å trene fredag ettermiddag –søndag. Ta kontakt ved interesse.

DROP IN

Vi har kun tilbud om Drop in i bemannet tid. Se åpningstider. Pris er 150,- per gang.

MEDLEMSKORT

Pris for medlemskort er 150,- .

LUKKET GRUPPE

Bedrifter, foreninger, idrettslag kan leie sal/utstyr og evt. Instruktør.
Ordinær pris på leie av sal/utstyr og instruktør er 775,- per gang
Ordinær pris på leie av sal/utstyr er 500,- per gang.
Vi gir idrettslag/foreninger som arbeider med barn/unge under 16 år rabatt.Pris på leie av sal/utstyr er 300,- per gang (ved kjøp av 10 ganger). Leie av instruktør kommer evt. i tillegg.

KLASSISK RYGGMASSASJE

Pris 300,- for medlemmer.