Sigrid Lindkjølen // eier
Camilla Hesbøl // instruktør
Emilie Holseter // instruktør
Melissa Opåsen // instruktør
Renate Opåsen // instruktør
Thomas Malnes // instruktør
Roger Tangen // instruktør
Ann Christin Larsen // instruktør
Laila Grønnerud // instruktør

Marianne Fjellvang// instruktør/resepsjon
Raymond Myrvold // instruktør/resepsjon
Siw Andersson // resepsjon
Ingrid Sølverud Wangen // resepsjon

 

Siden er oppdatert 16. juli 2017 og er under videre utarbeidelse.